Ανεξέλεγκτη φωτιά στα σύνορα Βουλγαρίας – Τουρκίας.

Ανεξέλεγκτη φωτιά στα σύνορα Βουλγαρίας - Τουρκίας