Ανεξέλεγκτη φωτιά στα σύνορα Βουλγαρίας – Τουρκίας.