Νέο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο Μαρκόπουλο Κεφαλονιάς.