Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο τέρμα της οδού Αλκαμένους στη Νίκαια Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, 5 οχήματα , 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.

Τώρα πυρκαγιά σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση στην Νίκαια Αττικής

Τώρα πυρκαγιά σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση στην Νίκαια Αττικής