• Προστατεύουμε το δάσος: Η φωτογραφία της ημέρας από το Πυροσβεστικό Σώμα