Από την πυρκαγιά στην Χίο: Mi-8 επιχειρεί σε πυρκαγιά στην ΧίοMi-8 επιχειρεί σε πυρκαγιά στην ΧίοMi-8 επιχειρεί σε πυρκαγιά στην ΧίοMi-8 επιχειρεί σε πυρκαγιά στην Χίοπηγη: kostajoh sight.