Από την πυρκαγιά στην Χίο: EfOCs mWkAAvUL7EfOCtMcWkAIQtoIEfOCtdQXkAAGe fπηγη: kostajoh sight.