Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλούμε 199ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ