Κοπή μεγάλης σπασμένης κλαρας από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης στην Δ.ε.βουλιαγμενης

Κοπή μεγάλης σπασμένης κλαρας από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης

Κοπή μεγάλης σπασμένης κλαρας από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένηςΚοπή μεγάλης σπασμένης κλαρας από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης