Πυρκαγια σε οικοπεδικό χώρο στην οδό Ολυμπίας και δερδανελίου  από έκρηξη μετασχηματιστη  στο Μαρούσι. Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης στον συμβάν  έχει κάψει περίπου ένα στρεμμα