2  οχήματα  στο συμβάν  γίνονται ενέργειες κατάσβεσης στον συμβάν. Δεν υπάρχει πρόβλημα επεκτάσεις της πυρκαγιας