Η πυρκαγιά είναι σε ξηρά χόρτα και σε περίφραξη σπιτιού στην οδο παλαιολόγου στο συμβάν 3 οχήματα.