Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να έχουμε όλοι αύριο για την περιοχή μας. Στάδιο επικινδυνότητας 4. Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν εφαρμογής σχετικής αποφάσεως (ΑΔΑ: 6Ρ7Μ7ΛΩ-8ΤΒ) του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές του Νομού Λέσβου, καθώς και σε ευαίσθητα οικοσυστήματα όπως της ευρύτερης περιοχής Αγιάσου, Αμπελικού, Μεγάλης Λίμνης και Λεπετύμνου από τις 6 κάθε βράδυ έως τις 6 το πρωί και για το διάστημα από 1/6/2020 μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2020. Οι παραβάτες του μέτρου αυτού θα διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. FB IMG 1599242045787πηγη: Σωματείο εθελοντισμού Άμπελος.