Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης  3 οχήματα στο συμβάν. Η πυρκαγιά είναι στην οδό λοχαγού Δεδούση.