2 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης στην περιοχή βασιλικά