Πυρκαγιά κοντά στον κόμβο για κακή θάλασσα Κερατέα.