2 οχημα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης. Το σημείο είναι επί της οδού Ιφιγένειας