Στο συμβάν 2 οχήματα από την πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης και 1 όχημα από τον 8.Π.Σ.Δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός