Η πυρκαγιά είναι σε απορριμάτα εντός του κάδου 2 οχήματα από τον 8 Π.Σ.