Γίνονται ενέργειες κατάσβεσηςη πυρκαγια ειναι σε πλαγιά.Στο συμβάν 5 οχήματα