Η πυρκαγιά είναι στην οδό Σαμαρίνας και Ιλισού εντός του ρέματος 3 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης