Η πυρκαγιά είναι στον χώρο της κουζίνας. Δεν υπάρχει πρόβλημα επεκτάσεις της πυρκαγιας. Στο συμβάν 3 οχήματα επί της οδού γρήγορη ναζιανζηνού.