Πυρκαγιά σε εκκοκκιστήριο βάμβακος στη δημοτική ενότητα Φύλλου του δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.