Χρόνια Πολλά για την Σημερινή Ημέρα.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, 1940.
Τιμή στούς ΗΡΩΕΣ της σύχρονης Ιστορίας του Ελληνικού Εθνους! ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.