Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται το 1ο όχημα της 1ης εξόδου του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθήνας. Συγκεκριμένα, ο τύπος του οχήματος, ο εξοπλισμός του καθώς και η χρήση αυτού.

Πηγη: Ομάδα 03 Αθήνας- Πυροσβεστική Ακαδημία 2017