Ρόδος: Πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με Ε.ΙΧ.

20201106 15083020201106 15075520201106 150717rodos-press.gr