Αμέσως μετά το τροχαίο το εθελοντικό σώμα Ε.Σ.Δ.Δ.Ε με το εθελοντικό όχημα Ε.Σ.Δ.Δ.Ε 30 και τρία άτομα πλήρωμα καλέστηκε να συνδράμει σε κατάσβεση  πυρκαγιάς στην περιοχή Μαλακώντα Ερέτριας.πηγη: Ε.Σ.Δ.Δ.Ε FB IMG 1605110013049FB IMG 1605110016108FB IMG 1605110018844FB IMG 1605110021717FB IMG 1605110024763FB IMG 1605110027922FB IMG 1605110031492