Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου ενημερώνει:

«Ύστερα από εντολή του κ. Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου κ. Δημήτριου Λέρη, επιτρέπεται η καύση ξύλων, κλαδιών κ.α. ΑΥΣΤΗΡΑ σε απόσταση μεγαλύτερη από τριακόσια (300) μέτρα από κείμενη δασική έκταση.

Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την χρήση γυμνής φλόγας, καθώς ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς συνεχίζει να υπάρχει.

Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ»

otavoice.gr