Η πυρκαγιά είναι σε σπιτάκι του Δήμου Αθηναίων στον Λόφο Στρέφη γίνονται ενέργειες κατάσβεσης στο συμβάν δύο οχήματα από την Π.Υ.

4079312