Πυρκαγιά σε οικοπεδικο χωρο στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Άμεση επέμβαση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.