ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Κατά το τελευταίο 24ωρο κληθήκαμε να επέμβουμε σε:
87 αστικές πυρκαγιές
25 δασικές πυρκαγιές
42 παροχές βοηθείας EoXqiNVWMAEHwkuπηγη:fireservice.gr