Ένα από τα πρώτα κλιμακοφόρα του Πυροσβεστικού Σώματος αναπαλαιώθηκε και ανακατασκευάστηκε, με πρωτοβουλία τριών πυροσβεστικών υπαλλήλων από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.