Οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω – Οι Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος. Την 17η Δεκεμβρίου το Πυροσβεστικό Σώμα εορτάζει τους Προστάτες του, Άγιους Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανία, Αζαρία & Μισαήλ.