Πρότυπο υπόδειγμα σχεδίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων και προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετούς σε τοπικό επίπεδο εξέδωσε σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του ολοκληρωμένου Γενικού Σχεδίου «Βορέας», το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα και ορίζει με σαφήνεια τους ρόλους του κάθε φορέα ξεχωριστά, σε πανελλαδικό επίπεδο σε περίπτωση χιονοπτώσεων και παγετού.

Το νέο σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά υπόδειγμα για την σύνταξη επι μέρους σχεδίων από τους δήμους της χώρας, περιγράφει με ακρίβεια αυτά τα σχέδια και διασφαλίζει την εναρμόνιση και τον συντονισμό όλων των φορέων της κάθε περιοχής, σε περίπτωση χιονοπτώσεων και παγετού, με στόχο να μην δημιουργηθούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι φορείς αυτοί από τη μία είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για την συντήρηση των οδικών δικτύων και τον καθαρισμό τους και από την άλλη ο κρατικός μηχανισμός (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ, Ε.Κ.Α.Β., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, κλπ), καθώς και φορείς λειτουργίας δικτύων και υποδομών (ΔΕΔΔΗΕΑΔΜΗΕ, κλπ).