Δυο μάχιμοι πυροσβέστες μιλούν για το εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα.

Δείτε το βίντεο