Την Χορήγηση εξόδων μετάθεσης σε όλους τους μετατιθέμενους πυροσβέστες χωρίς περιορισμούς ζητά με επιστολή της στον αρμόδιο Υπουργό προστασίας του Πολίτη η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών.Όπως τονίζει σε επιστολή της: “Δεν έχουν χορηγηθεί έξοδα μετάθεσης σε εκατοντάδες πυροσβέστες, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τους νεοπροσληφθέντες συναδέλφους που τοποθετούνται σε υπηρεσίες όταν εξέρχονται από τις Σχολές, αλλά και τους συναδέλφους που μετατίθενται με αίτησή τους σε διάστημα μικρότερο των 4 ετών από την προηγούμενη μετάθεση. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι δεν δικαιούνται την αποζημίωση, εξαιτίας των περιορισμών που βάζει η νομοθεσία που ισχύει (άρθρο 157 του νόμου 4662/2020, άρθρο 15 του νόμου 2685/1999 κ.ο.κ.).” Και σημειώνεται ότι: “Η κάλυψη από την υπηρεσία, των εξόδων που προκύπτουν λόγω οποιασδήποτε μετάθεσης, είναι αντικειμενική ανάγκη, γιατί ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να μετακινηθεί άμεσα όπως και τα μέλη της οικογένειάς του κατά περίπτωση, καθώς και να μεταφέρει την οικοσκευή του. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι ο νόμος 4336/2015 (Μέρος Β΄ Άρθρο 2, Υποπαράγραφος Δ 9 Άρθρο 15), προβλέπει την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος για το σύνολο των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, στο εσωτερικό της χώρας. Όλες οι κυβερνήσεις όμως, από το 2015 μέχρι σήμερα,

δεν έχουν υλοποιήσει την συγκεκριμένη διάταξη και παρατείνουν συνεχώς την έκδοσή του Π.Δ. εδώ και περίπου 6 χρόνια.
Συνέπεια αυτής της ολιγωρίας είναι ότι παραμένει ακόμη σε ισχύ και ο απαράδεκτος περιορισμός των 4 ετών για την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων σε περίπτωση 2ης μετάθεσης του υπαλλήλου μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα!»

Γι αυτό το λόγο ζητάται η παρέμβαση του Υπουργού για:
Την κατάργηση των αναχρονιστικών πλέον διατάξεων του νόμου 2685/1999, του Π.Δ. 200/1993 και της Κ.Υ.Α. 2/66739/0022/15-11-2000, που αφορούν τα έξοδα μεταθέσεων.Την χορήγηση των εξόδων μετάθεσης χωρίς κανέναν περιορισμό σε όλους τους μετατιθέμενους, συμπεριλαμβανομένων και των εξερχόμενων από τις πυροσβεστικές σχολές.
Την χορήγηση αντίστοιχων εξόδων και για περιπτώσεις αποσπάσεων ή μετακινήσεων μεγάλης διάρκειας, σε μάκρυνες αποστάσεις, όταν οι συνάδελφοι αναγκάζονται να μετακομίσουν.
Το σύνολο των εξόδων μετάθεσης που θα χορηγείται, να προκύπτει από τα ανάλογα παραστατικά και οι υπάλληλοι να χρησιμοποιούν τα ενδεδειγμένα μέσα μετακίνησης και μεταφοράς.πηγη:ert.gr