Η πυρκαγιά είναι σε ξύλινο κτήριο εστατιοτοριου επί της οδού Αισχύλου στο συμβάν 5 οχήματα γίνονται ενέργειες κατάσβεσης