Αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες οι εποχικοί πυροσβέστες –