Επικόρυφη και μας έκλεισε στο Αμπέλι η πυρκαγιά: 20210110 102336