Ο απολογισμό του τελευταίου 48ωρου για τις δασικές πυρκαγιές.Κατά το τελευταίο 48ωρο κληθήκαμε να επέμβουμε σε: