Επέμβαση σε πυρκαγια του 3πυρ/κού σταθμού Θεσσαλονίκης σε φορτηγάκι.