Μεγάλες καταστροφές στο Ηραίον της Σάμου από την καταιγίδα. Πολλές καταστροφές σε κατοικίες , πολύ χώμα , άμμο και φέρτα υλικά στους δρόμους . Το εθελοντικό κλιμάκιο Πυθαγορείου συνδράμει…

Μεγάλες καταστροφές στο Ηραίον της Σάμου από την καταιγίδα (Φώτος) Μεγάλες καταστροφές στο Ηραίον της Σάμου από την καταιγίδα (Φώτος) Μεγάλες καταστροφές στο Ηραίον της Σάμου από την καταιγίδα (Φώτος) Μεγάλες καταστροφές στο Ηραίον της Σάμου από την καταιγίδα (Φώτος)