Η πυρκαγιά είναι σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα επί της οδού Τατοϊου γίνονται ενέργειες κατάσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν υπάρχει πρόβλημα επεκτάσεις της πυρκαγιάς.fotia 1 1 3 4 5