Υπό έλεγχο τέθηκε τελικά, αργά το απόγευμα, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή “Μαύρα Λιθάρια” ανάμεσα σε Αλαγονία και Νέδουσα και όπως προκύπτει από την ενημέρωση που είχαμε από την Πυροσβεστική ήταν εμπρησμός από αμέλεια, που έκαψε 50-60 στρέμματα δασικής έκτασης, κυρίως πουρνάρια και αφάνες.50-60 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στον Ταΰγετο

Επιχείρησαν συνολικά 13 οχήματα με 45 πυροσβέστες κι εθελοντές και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ τελικά δεν χρειάστηκε η συνδρομή αεροπλάνου καθώς οι δυνάμεις την έθεσαν γρήγορα υπό μερικό έλεγχο.

Σημαντική ήταν η βοήθεια του Δήμου Καλαμάτας, της ΟΑΚ 4Χ4, των Φίλων του Ταϋγέτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΚΑΙΝΕ ΛΙΟΚΛΑΔΑ

Επίσης από την Πυροσβεστική επισημαίνεται πως λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν τις επόμενες ημέρες θα πρέπει οι αγρότες να είναι προσεκτικοί, και να τηρηθούν ευλαβικά τα όσα προβλέπει η παρακάτω πυροσβεστική διάταξη καθώς προβλέπονται πρόστιμα 200 ευρώ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αριθμόν 568/125347/2004 κοινής υπουργικής απόφασης Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΦΕΚ 142/Β/2004), για τους μήνες Μάιο μέχρι και Οκτώβριο κάθε έτους, επιτρέπεται ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων, υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου, κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 12η μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:

α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 m γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 m από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον 3 m.

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 m από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 m από την υπό καύση περιοχή και 50 m από δεντροστοιχία.

δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκαπάνων κ.λ.π.) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.

ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 575/1980 Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων (ΦΕΚ 157/Α/1980), ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Νομαρχίας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμού 9Α/2005 πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ 1554/Β/2005).2. Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα 575/1980, η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 m από αυτές και 50 m από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μόνον όταν λαμβάνονται όλα τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου, ενώ για τις λοιπές περιοχές της χώρας, μόνον όταν λαμβάνονται τα μέτρα της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου.

Πηγη:messinialive.gr