Συγκεκριμένα αναφέρει η Π.Υ ότι: Από Ω/19:00/27-02-2021 έως Ω/19:00/28-02-2021, εκδηλώθηκαν 93 δασικές πυρκαγιές σε όλη την χώρα.

93 Δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα