Επεισόδια και πυρκαγιές σε εξέλιξη στην Νέα Σμύρνη. Πυρκαγιά σε πόλους κάδους απορριματων επί της οδου πλαστηρα και στα πέριξ της Πλαστήρας.

20210309 19470520210309 194641