48 Δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συγκεκριμένα, από τις από της 06:00μ.μ.στης 14/3/2021 έως της 06:00μ.μ.στης 15/3/2021.

48 Δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα