Μεγάλη πυρκαγιά στο πεδίο βολής στην Κόρινθο. Επειχηρούν 4 οχήματα της Π.Υ Κορίνθου με 12 άνδρες.

Screen Shot 2021 03 16 at 00.01.36