85 Δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συγκεκριμένα, από τις από της 06:00μ.μ.στης 17/3/2021 έως της 06:00μ.μ.στης 18/3/2021.

85 Δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα