Κατάσβεση πυρκαγιάς και διάσωση ατόμου μετά από διαρροή καυσίμων προέβλεπε η άσκηση που πραγματοποιήθηκε εντός της Π.Υ. Α/Λ Σάμου “ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ”.

Κατά την διάρκεια πλήρωσης αεροπορικού καυσίμου από βυτιοφόρο προκλήθηκε αστοχία του συνδέσμου μεταφοράς καυσίμων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κηλίδας και στη συνέχεια έναρξη πυρκαγιάς, από σπινθήρα στα ηλεκτρικά κυκλώματα του οχήματος.

Σκοπός της άσκησης ήταν η αξιολόγηση της κοινής αντιμετώπισης περιστατικών σε συνεργασία με την ομάδα πυρασφάλειας της εταιρείας πλήρωσης αεροπορικού καυσίμου καθώς και η εξοικείωση με το χώρο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε συνάρτηση με τον προβλεπόμενο χρόνο απόκρισης των αρμόδιων φορέων.