Π.Υ Αργολίδας τέλος η καύσης μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου από 15/4 έως 31/10

Από την Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αργολίδας ανακοινωνεται ότι εκδόθηκε Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία ορίζει ότι:
Απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 15-04-2021 έως και 31-10-2021, στους Δήμους της Αργολίδας χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργολίδας και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β ́1459/ 30-11-2020) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη
(ΦΕΚ Β ́1554/10-11-2005).
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΗΣ 1
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΗΣ 2