54 Δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συγκεκριμένα, από τις από της 06:00μ.μ.στης 08/4/2021 έως της 06:00μ.μ.στης 09/4/2021.

54 Δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα